Evenimente

Marti, 30 ianuarie 2018, in sala de conferinte a Tehnopolis Iasi a avut loc „CONFERINTA STABRIS – Managementul securitatii organizatiei“, eveniment ce a reunit reprezentantii mediilor academic si de afaceri specializati în problematica securitatii organizatiei.

Scopul conferintei a fost analizarea necesitatii unei abordari integrate a managementului masurilor de protejare a organizatiei față de riscurile de securitate si importanta crearii unei culturi de securitate la nivelul companiilor.

In cadrul “CONFERINTEI STABRIS – Managementul securitatii organizatiei”, domnul ing. Dorin GHIORGHITA, managerul firmei MG HOUSE – Security & Consulting din Iași, expert tehnic de securitate, a prezentat tema “ABORDAREA INTEGRATA A BRESELOR DE SECURITATE ALE ORGANIZATIEI”.

Tema prezentata a evidentiat necesitatea abordarii integrate a breselor de securitate ale unei organizatii, indiferent  de tipologia acestora – brese de securitate fizica, brese de securitatea personalului, brese de securitate cibernetica, brese de securitate informationala, etc.

Abordarea conceptuala a notiunii de “bresa de securitate” trebuie sa vizeze toate activele unei organizatii, respectiv activele tangibile (fizice sau virtuale/în format electronic – proprietati si bunuri mobile ori imobile, valori monetare, valori financiare electronice, documente, date si informatii electronice, valori de alta natura, personalul), precum si activele intangibile (reputatia, solvabilitatea, relatiile parteneriale etc).

Din punct de vedere teoretic, nici o componenta a sistemului integrat de securitate al unei organizatii nu isi poate atinge obiectivele proprii in mod independent, in conditii de eficienta si de minimizare a costurilor, si nici nu poate asigura aplicarea integrala a principiilor generale de securitate, drept pentru care subsistemele componente de securitate sunt organizate pe principiul complementaritatii și concentricitatii.

Anihilarea breselor de securitate prin mijloace si metode conventionale, respectiv prin dezvoltarea sistemului integrat de securitate, poate conduce ori la blocarea activitatii organizației, ori la consumul nejustificat de resurse. Pe langă aceste neajunsuri, in marea majoritate a cazurilor, alocarea suplimentara de resurse nici nu rezolva problema de fond privind securitatea organizatiei.

Una dintre modalitatile de prevenire si anihilare a breselor de securitate este metoda “inelelor de siguranta”. Aceasta metoda consta în proiectarea si organizarea concentrica a subsistemelor si elementelor de securitate aflate în componenta unui sistem integrat de securitate.

Concentricitatea inelelor de siguranta si nesuprapunerea breselor de securitate inregistrate la nivelul acestora trebuie să asigure îndeplinirea conditiei ca timpul general de penetrare a tuturor inelelor de siguranta sa fie mai mare decat timpul necesar pentru contracarare si interventie efectiva asupra amenintarii si / sau agresorului.

 

Metaforic vorbind, indeplinirea acestor conditii se poate realiza prin “rotirea inelelor de securitate” într-un sens sau altul printr-un ansamblu de măsuri procedural-organizatorice.