Informatii utile

referitoare la Analiza de risc la securitate fizica

 

     

     Cadrul legislativ care reglementeaza Analiza de risc la securitate fizica:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
 • INSTRUCTIUNI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

      Termeni si definitii:

      Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta activitatea desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

      Sistemul de securitate reprezinta un ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care are scop obtinerea securitatii fizice pentru o organizatie sau obiectiv.

      Cand se efectueaza analiza de risc la securitatea fizica?

      Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

 • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

      Ce presupune efectuarea unei analize de risc la securitate fizica?

      Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Incheierea contractului de prestari servicii si semnarea de catre evaluator a angajamentul de confidentialitate;
 • Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, precum si a documentelor si informatiilor pe care compania beneficiara trebuie sa le puna la dispozitia evaluatorului;
 • Efectuarea de catre evaluator a recunoasterilor la fiecare obiectiv, precum si primirea documentelor/informatiilor solicitate;
 • Intocmirea de catre evaluator a documentatiei de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 • Semnarea de catre beneficiar a Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica privind luarea la cunostinta si insusirea recomandarilor facute de catre evaluator.

      Documentele necesare evaluatorului pentru analiza de risc la securitate fizica:

 • Certificatul de inregistrare al societatii la Registrul Comertului si certificatul constatator al punctului de lucru;
 • Actul privind dreptul de proprietate sau de folosinta asupra spatiului/terenului;
 • Planul de situatie, planul de incadrare in zona, schite cladiri, schita cadastrala;
 • Planul de paza in cazul obiectivelor preexistente (daca este cazul);
 • Proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie competent teritorial si certificatul de calitate si garantie pentru echipamentele componente – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • Jurnalul si contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • Contractul de prestari servicii cu societatea specializata de paza si protectie (daca este cazul);
 • Contractul de prestari servicii de monitorizare si interventie (daca este cazul);
 • Certificatul de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau  dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil;
 • Contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
 • Organigrama societatii si documente privind R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 • Situatia evenimentelor infractionale care au avut loc in ultimul an in societate;
 • Polite de asigurari pentru persoane/bunuri;
 • Chestionar de securitate pentru identificarea masurile de securitate existente sau a altor aspecte relevante ale activitatii unitatii analizate in vederea stabilirii posibilelor aspecte care pot creste sau diminua riscul incidentelor de securitate.

      Documentatia privind analiza de risc la securitate fizica cuprinde:

 1. Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 2. Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
 3. Documentele suport.

      Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi, cu impact asupra activitatii unitatii;
 • cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizica;
 • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
 • estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

      Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.

  In categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

      Categoriile de unitati pentru care sunt prevazute cerinte minime de securitate (H.G. nr. 301/2012):

 • unitatile de interes strategic si obiectivele apartinand infrastructurilor critice;
 • institutiile de creditare din categoria bancilor;
 • organizatiile cooperatiste si institutiile financiare nebancare ce deruleaza activitati cu numerar;
 • societatile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar;
 • casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase ori magazinele de comercializare a armelor si munitiilor;
 • furnizorii de servicii postale;
 • statiile de comercializare a carburantilor si combustibililor;
 • spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 mp;
 • incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptand spatiile in care functioneaza mai putin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo in sistem TV, precum si in spatiile in care se desfasoara activitati conexe, care presupun incasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de castiguri;
 • casieriile furnizorilor de utilitati;
 • automatele destinate tranzactiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare;
 • centrele de procesare a numerarului.