Obiectivul principal al Companiei MG House este securitatea firmei dumneavoastra!

 

                Analize de risc la securitate fizica

                 conform Legii nr. 333/2003 si H.G. nr. 301/2012

 

    Compania noastra furnizeaza servicii de executare de Analize de risc la securitate fizica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, H.G. nr. 301/2012 si Instructiunile M.A.I. nr. 9/2013, cu modificarile si actualizarile ulterioare.

     Analiza de risc la securitate fizica constituie o metoda eficienta de evaluare pentru stabilirea unor masuri de control si diminuare a riscurilor, vulnerabilitatilor si amenintarilor, de alocare eficienta a resurselor in vederea controlului si diminuarii riscurilor critice pentru compania dumneavoastra, avand drept scop securizarea activitatilor dumneavoastra de baza, respectiv a celor generatoare de profit, in conditii de minimizare a costurilor de securitate.

    Conform cadrului legislativ in vigoare, „societatile comerciale si institutiile publice sunt obligate sa efectueze Analiza de risc la securitate fizica pentru fiecare sediu / obiectiv / punct de lucru si obiect de activitate functional, prin evaluatori autorizati inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF)”.

     Conform art. 2 alin 1 din Anexa la H.G. nr. 301/2012, “adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica”. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

     Realizarea Analizei de risc la securitate fizica presupune efectuarea unui studiu efectiv de securitate asupra fiecarui obiectiv / sediu / punct de lucru in care sunt evaluate amenintarile si vulnerabilitatile la securitatea fizica, sistemele si procedurile de paza si protectie, riscurile la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele si cauzele riscului, potentialele consecinte, precum si alti factori interni si externi care contribuie la aparitia, generarea, diminuarea si/sau amplificarea riscurilor de securitate.

     Dupa evaluarea elementelor mentionate mai sus, pentru fiecare obiectiv si obiect de activitate se elaboreaza Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica in care sunt stabilite cerintele, masurile si mecanismele de securitate ce urmeaza a fi implementate, sunt estimate costurile de securitate si sunt formulate propuneri concrete de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica (maxim 60%).

   Expertii evaluatori ai companiei noastre sunt inscrisi in RNERSF si realizeaza analize de risc la securitate fizica pe tot teritoriul Romaniei furnizand Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica pentru fiecare obiectiv evaluat.

    In functie de cerintele si necesitatile dumneavoastra de securitate, expertii companiei noastre dispun de experienta si de pregatirea necesara pentru asigurarea nivelului de risc impus de cadrul legislativ in vigoare (60%), in conditii de minimizare a costurilor de securitate si de alocare eficienta a resurselor necesare optimizarii sistemului de securitate al companiei dumneavoastra.